زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
دادرس، محمد
دستجردی کاظمی، مهدی
نعمت‌زاده، شهین
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
80ص.
شابک: 
9786004770187
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
معرفی کتاب: 
رویکرد اصلی کتاب، زبان‎آموزی و تقویت مهارت‌های زبانی چهارگانه است؛ گوش دادن همراه فهمیدن، خواندن و درک مطلب، سخن گفتن و نوشتن. مطالعه این اثر سبب گسترش گنجینه واژگان کودکان در همه کاربردهای زبانی می‌شود. عنوان برخی از صفحه‌ها که فعالیت‌های آن به طور مستقیم به یکی از مهارت‌های زبانی مرتبط است، هدف آن فعالیت را بیان می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب