زیست‌شناسی دهم

نام مجموعه: 
کتاب‌های کار
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
ظهری، علی‌اکبر
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
112ص.
شابک: 
9786003596412
پایه: 
دهم
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب کار حاضر مخصوص درس زیست پایۀ دهم و شامل حدود 2000 پرسش‌ طبقه‌بندی شده است. تمام جملات کتاب درسی و سطوح ارزشیابی از ساده تا متوسط و سخت در کتاب تحت پوشش قرار دارند. از هر پرسش کتاب درسی سؤال مطرح شده و انواع سؤال‌های جای خالی، انتخاب کنید، درست و نادرست، مهارتی، نموداری و تعریفی در کتاب آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31