زیست‌شناسی دوازدهم

نام مجموعه: 
آزمون‌پلاس
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
میرزایی، سهیل
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
592ص.
شابک: 
9786003599666
پایه: 
دوازدهم
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر شامل حدود 1000 تست است. نویسنده کوشیده است سؤال‌ها وشرایط تست زنی را شبیه به تست‌های آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها تهیه و تدوین کند. 75 آزمون مبحثی و جامع از زیست دوازدهم، به علاوۀ 10 آزمون جامع از مباحث زیست‌شناسی پایه‌های دهم و یازدهم نیز در کتاب آمده‌اند. آزمون‌ها شامل مباحث گوناگون کتاب درسی زیست‌شناسی دوازدهم و تیپ‌های متنوع سؤال هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31