زیست‌شناسی دوازدهم

نام مجموعه: 
پرسمان
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
اسفندیاری، مالک اشتر
دانشیار، دیمن
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
288ص.
شابک: 
9786220300045
پایه: 
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
ارائۀ آموزش‌های لازم برای تسلط به کتاب درسی و آمادگی برای امتحانات درس زیست‌شناسی دوازدهم، هدف اصلی کتاب حاضر است. بررسی موشکافانۀ کتاب درسی، در عین رعایت اختصار، ارائۀ سؤالات امتحانی طبقه‌بندی شده و انواع سؤالات متداول در امتحانات و ارائۀ کلیۀ فعالیت‌ها و شکل‌های کتاب درسی به همراه جدول‌های جمع‌بندی، از ویژگی‌هایی هستند که مؤلفان کوشیده‌اند در این کتاب ها به آن‌ها توجه کنند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31