زیست‌شناسی یازدهم

نام مجموعه: 
مینی‌میکروطلایی
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
کیشانی فراهانی، محمد
نجفی راشد، مریم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
432ص.
شابک: 
9786220303428
پایه: 
یازدهم
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب به دنبال تبیین مباحث و نکات کتاب درسی زیست‌شناسی پایه‌ یازدهم است. هر مبحث با یک پرسش چهارگزینه‌ای آغاز می‌شود.در بخش دوم، نکات آموزشی مربوط به درس، به صورت چکیده و دسته‌بندی شده ارائه می‌شود و در بخش آخر نیز بر اساس نکات گفته شده، پرسش آغازین مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار می‌گیرد. کتاب همچنین به منظور تمایز بخشیدن به بخش‌هایی از متن، از رنگ و البته تصویر بهره زیادی گرفته است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31