زیست‌شناسی 2 جامع: هفت‌خوان

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
فرهادیان، پدرام
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
820ص.
شابک: 
9789640728291
پایه: 
یازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مباحث زیست‌شناختی پایۀ یازدهم را به طور کامل دربردارد. این کتاب هفت بخش یا هفت خوان را شامل می‌شود. بخش اول کتاب‌خوانی است و شامل توضیح جزئیات مباحث هر درس؛ بخش دوم شامل مفاهیم هر بخش از کتاب درسی‌ است. بخش بعدی ترکیب آموخته‌های دو بخش قبل است و پس از آن یادآوری مباحث. شکل‌ها و فعالیت‌ها هم شامل نکات ریز بسیاری هستند. عبارات درست و نادرست و تشخیص آن‌ها و در نهایت پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش‌های بعدی هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31