زیست‌‌‌‌‌‌شناسی یازدهم

نام مجموعه: 
سیر تا پیاز
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
اسفندیاری، مالک اشتر
دانشی، شهریار
احدی، حسین
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
544ص.
شابک: 
9786003596955
پایه: 
یازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب های کنکور دانش آموزان پایه‌های آخر دبیرستان را هدف گرفته‌اند. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های «سیر تا پیاز» مخصوص درس زیست پایۀ یازدهم و شامل 3 کتاب در 1 کتاب است که هر کتاب در جلدی مجزا و رنگی متفاوت نیز به چاپ رسیده است. جلد اول کتاب به آموزش اختصاص دارد و همۀ فصل‌های کتاب را به طور کامل آموزش داده است. جلد دوم کتاب کنکور و تست است که تست‌های داخل و خارج از کشور را دربرمی گیرد. جلد سوم هم کتاب امتحان و در واقع جمع‌بندی مطالب محسوب می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب