سازه‌گرایی: رویکردی خلاق در آموزش

دریافت QRcode
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
حسینی، افضل‌السادات
جلالوند، انسیه‌ (همکار)
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
224ص.
شابک: 
9786001333354
مخاطب: 
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
سازه‌گرایی رویکردی پسامعرفتی است که در یادگیرنده احساس تملک نسبت به فرایند یادگیری ایجاد می‌کند. بر این اساس، چگونگی یادگیری یا یادگیری یادگیری را به او می‌آموزد. این کتاب با بررسی مباحث نظری سازه‌گرایی، نمونه‌های آموزشی متعددی را بررسی می‌کند. مقایسۀ کلاس سنتی با کلاس سازه‌گرا، سازه‌گرایی افراطی، سازه‌گرایی شناختی با تأکید بر دیدگاه پیاژه، سازه‌گرایی اجتماعی بر مبنای آرای ویگوتسکی و نسبت خلاقیت با سازه‌گرایی از موضوعات آن هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب