سرمایه اجتماعی راهی برای ارتقا کیفیت زندگی

سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
حسینی، سیده‌محبوبه
کریمی، صلاح‌الدین
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
240ص.
شابک: 
9786003091870
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری‌های درون‌گروهی است که دسترسی به اهداف را برای مردم تسهیل می‌کند. در این کتاب به تفصیل نظریات مربوط به سرمایه اجتماعی تشریح شده است. در مطالعه‌ای مداخله‌ای، سرمایه اجنماعی در بُعد درون‌گروهی و بین گروهی روی تعدادی از بیماران سرطانی آزمایش و تأثیرات آن بر کیفیت زندگی، سطح درد و میزان پذیرندگی درمان بیماران مورد آزمایش بررسی شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب