سقف کلاست آسمان: بازطراحی محیط‌های در دسترس برای مربیگری

نام مجموعه: 
مربی شایسته
سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
ترقی‌جاه، علی
شبیری، سوده
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
112ص.
شابک: 
9786226721769
مخاطب: 
مربی
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
کتاب « سقف کلاست آسمان» از مجموعه کتاب‌های مربی شایسته است.هر جلد از این مجموعه داستانی درباره‌ی مربیگری کودکان مهد و پیش‌دبستان می‌پردازد. شخصیت اصلی داستان «خاله میم جیم» که بیشتر وقت‌ها ساکت است به همراه بابا آینه پیرمرد هفتاد و پنج ساله‌ی جستجوگر و به روز که عاشق سؤال ایجاد کردن است به موضوعات مشارکت، پدر و مادرهای متوقع و همکاران ناسازگار می‌پردازند. این کتاب در باره‌ بازطراحی محیط‌های در دسترس برای مربیگری است. این کتاب دارای پنج فصل قصه‌ ما، کمی درباره‌ی محیط‌ها، ویژگی‌های محیط یادگیری با کیفیت، محیط داخلی و محیط باز است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب