سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
حسن نادعلی‌پور پلکی
مجموع صفحات: 
240ص.
شابک: 
9786005022995
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
معرفی کتاب: 
سنجش و ارزشیابی آموزشی از جمله عناصر مهم کلاس‌های درس محسوب می‌شود. کتاب پیش رو در بستر روش سنجش عملکرد، ضمن ارائۀ بحث‌های نظری، راهکارهایی عملی ارائه کرده و مثال‌هایی متنوع از دورۀ دبستان تا دبیرستان و در موضوعات متفاوت آورده است. تقسیم بندی نوینی از سنجش‌های عملکرد و طراحی نظام نمره‌گذاری جدیدی به نام راهنمای توصیف عملکرد، از جمله ویژگی‌های آن است. مثال‌هایی عملیاتی از سنجش تکوینی جاسازی‌شده در فرایند تدریس و یادگیری نیز در کتاب آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب