سه سطحی روان‌شناسی کنکور انسانی، یازدهم انسانی

نام مجموعه: 
نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
حسینی صفا، معصومه
محبی، حبیبه
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
120ص.
شابک: 
9786000013158
پایه: 
یازدهم
انسانی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب سه سطحی یکی از اجزای کتاب‌های مرحله‌ای کانون است. کتاب حاضر مباحث روان‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ انسانی را دربرمی‌گیرد و شامل تعداد 250 نمونه سؤال تستی است. دو ویژگی خاص این کتاب عبارت‌اند از: «سؤال‌ها در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر تنظیم شده‌اند؛ هر سؤالی شناسنامه و هویت دارد.» مبنای انتخاب و چینش سؤال‌ها علمی و آماری است و سطح‌بندی آن‌ها به مخاطب امکان می‌دهد بتواند برنامه‌ریزی کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31