سه سطحی ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

نام مجموعه: 
نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
گنجی، حمید
لنجان‌زاده اصفهانی، حمید
محمدی، داود
طبیب‌زاده، سید‌محمد
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
156ص.
شابک: 
9786000010072

دوره و درس:

پایه: 
هفتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر شامل ۹ فصل است که در آن‌ها مباحثی چون راهبردهای حل مسئله، عدد های صحیح، جبر و معادله، هندسه و استدلال، شمارنده‌ها و اعداد اول، سطح و حجم بررسی میشود. سؤالها در سه سطح "نسبتا دشوار"، "دشوار" و "دشوارتر" طراحی شده‌اند. برای هر مبحث کتاب، جدول و نمودار سطح‌بندی تهیه شده است. در این جدول‌ها تعداد سؤال‌های هر سطح، شمارۀ سؤال‌ها و درصدهای مراجعه به آن‌ها تنظیم شده است. در هر بخش، زیرنویس‌ها و نشانی‌ها مشخص می‌کنند که هر سؤال در کدام ماه از سال آزمون گرفته می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب