سه سطحی شیمی پایه دوم و سوم دبیرستان

نام مجموعه: 
نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
مؤیدی، علی
هداوند، سعید
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
200ص.
شابک: 
9786000006723
پایه: 
پیش دانشگاهی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب سه سطحی یکی از اجزای کتاب‌های مرحله‌ای کانون است. این کتاب که مباحث شیمی پایه‌های دوم و سوم دورۀ دوم دبیرستان را دربرمی‌گیرد، دو ویژگی دارد. نخست اینکه سؤال‌ها در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر تنظیم شده‌اند و دوم اینکه هر سوالی شناس‌نامه و هویت دارد. مبنای انتخاب و چینش سؤال‌ها علمی و آماری است و سطح‌بندی آن‌ها به مخاطب امکان می‌دهد بتواند برنامه‌ریزی کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب