سواد مالی برای کودکان: راهنمای آموزش سواد مالی برای اولیا

نام مجموعه: 
مجموعه کتاب‌های مهارتی برای اولیا
سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
آقازاده، محرم
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9786007977316
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
معرفی کتاب: 
امروزه سواد و توانایی خواندن و نوشتن بخشی از انواع سواد عاطفی، ارتباطی، رسانه‌ای، تربیتی و رایانه‌ای است.آموزش و ارتقای مدیریت خانواده از راه‌های مشارکت خانواده در فعالیت‌های آموزشی بسیار اهمیت دارد.آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان می تواند دشواری های مدیریت مالی این طیف را رفع کند و حتی به آن ها در آینده و بازار کار یاری برساند. بخش‌هایی از این کتاب به تصمیم گیری مالی، کسب پول و پس انداز پرداخته است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب