شاعری در باغ‌ وحش

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
اکرمی، جمال‌الدین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
56ص.
شابک: 
9786000101039
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
23 قطعه شعر کتاب درباره حیوانات مختلف، نوع و محل زندگی، شکل ظاهری و تغذیه آن‌هاست. به منظور آشنایی کودکان با این حیوانات، شاعر درباره هریک توضیحی داده و برای درک بهتر مطلب از تشبیه استفاده کرده است. او ضربدر بودن بال‌های سنجاقک را علامت ورود ممنوع می‌داند و یا لرزش تصویر ماه در آب را نشانه ترس ماه. تصاویر مرتبط با متن انتخاب شده و قدرت تجسم کودکان را تقویت می‌کند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب