شب گفت تاریکم

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
رهنما، شاهین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
40ص.
شابک: 
9789643009878
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این کتاب دربردارنده مجموعه شعرهایی برای نوجوانان است که در قالب نیمایی سروده شده است. در این اشعار به موضوعات اجتماعی، آیینی و عشق توجه شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب