شمارش و اندازه‌گیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن و روایات

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
محسن‌زاده، محمدعلی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
404ص.
شابک: 
9786001952630
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
استفاده از عدد و تکرار آن در ذکر ساعت، تاریخ، خواندن شماره‌های مختلف و ... از مباحث پرکاربرد زبان و ادبیات عربی است. این نوشتار، با رویکرد آموزش قواعد کاربردی عدد و ملحقات آن در زبان عربی تدوین شده است. در این راستا از مثال‌های متعدد و جامع و تطبیق قواعد با مثال‌های آموزشی قرآنی و روایی و مثال‌های مکالمه‌ای به زبان فاخر و امروزین استفاده شده است. در پایان هر بخش نیز تمرین‌هایی آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب