شهید محمد‌حسین شیخ‌حسنی

نام مجموعه: 
ستارگان حرم کریمه
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
طهماسبی، عالمه
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9786007874462
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
«محمد‌حسین شیخ حسنی» فرمانده واحد تأمین و پشتیبانی لشگر 17 علی‌ابن‌ابی‌طالب در سپاه پاسداران بود و در جزیره مجنون به شهادت رسید. در این جلد از مجموعه «ستارگان حرم کریمه»، با بازنویسی خاطراتی از شهید شیخ حسنی، به همراه وصیت‌نامه و تصاویری از او، زندگی این شهید بررسی می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب