شهید محمد‌مهدی محب‌شاهدین

نام مجموعه: 
طلایه‌داران جبهه حق
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
اسلامی، اکرم
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
80ص.
شابک: 
9786007874516
پایه: 
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
نویسنده در جلد بیستم از مجموعه «طلایه‌داران جبهه حق» زندگی شهید «محمدمهدی محب شاهدین»، فرمانده گردان موسی‌بن‌جعفر، را با بیان خاطرات و وصیت‌نامه او روایت می‌کند. این خاطرات از زبان خانواده این شهید نقل می‌شود. هدف اصلی از نشر کتاب، آشنایی خوانندگان با شهدای جنگ تحمیلی و عقاید محمدمهدی محب شاهدین است. محور موضوعی کتاب رسیدن به تکامل انسانی است. در پایان نیز زندگی شهید به روایت تصویر بازگو می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب