شیمی آلی، دهم، یازدهم، دوازدهم

نام مجموعه: 
لقمه
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
افشار، وحید
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
288ص.
شابک: 
9786003173361
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
مباحث شیمی آلی در کتاب‌های درسی دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت پراکنده مطرح شده‌اند. کتاب حاضر این مباحث را به صورت یکجا و یکپارچه در هشت بخش ارائه می‌دهد. کتاب می‌کوشدبا بیان نکته‌ها، مثال‌های متعدد و ارائۀ نمونه سؤال‌های کنکوری سال‌های گذشته، دانش مخاطب را در این بحث تقویت کند. نشانه‌هایی در هر بخش آمده‌اند که هر کدام معنای خود را دارند و برای مثال درجۀ اهمیت مبحث را متذکر می‌شوند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31