شیمی جامع پایه دوازدهم

نام مجموعه: 
جامع
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
امینی، فخرالزمان
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
320ص.
شابک: 
9786003173910
پایه: 
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
مباحث درسی شیمی پایۀ دوازدهم در این کتاب جمع شده‌اند. نویسنده کوشیده‌است در این کتاب، آشفتگی و هرج و مرجی را که در کتاب درسی شیمی پایۀ دوازدهم احساسی می‌کند رفع کند. چارچوب مطالب کتاب درسی و استانداردهای طراحی سؤال را حفظ کند و ریزه‌کاری‌ها و تیپ‌های طرح تست را پوشش دهد. آزمون‌های کوچک با عنوان «چک‌آپ»، بیش از 250 تست مطابق با مباحث کتاب‌های نظام درسی جدید، آزمون‌های استاندارد هایپر در انتهای هر فصل، و استراتژی حل مسائل از جمله مباحث کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31