شیمی دوازدهم

نام مجموعه: 
سیر تا پیاز
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
فروزانفر، اکبر
زینالی، محمد‌حسین
چترچی، ابراهیم
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
352ص.
شابک: 
9786220301844
پایه: 
دوازدهم
ریاضی ـ فیزیک
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
این مجموعه شامل سه کتاب آموزش، کنکور و امتحان است که در یک مجلد گردآوری شده است. کتاب حاضر، دومین جلد از " شیمی دوازدهم"است که به مباحث فصل‌های سوم و چهارم کتاب درسی می‌پردازد. در ابتدا ضمن آموزش کامل از هر مبحث، در ادامه با ارائه بانک پرسش های چهار گزینه ای به همراه تمرین و مثال ها، به نیازهای دانش آموزان پاسخ داده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31