شیمی یازدهم (منهای مسئله)

نام مجموعه: 
توربوجت
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
بنی‌جمالی، امیر
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
352ص.
شابک: 
9786226174275
پایه: 
یازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
آموزش به شیو‌ۀ پرسش و پاسخ نیز یکی از راه‌های آموختن است. کتاب حاضر شامل تعداد قابل توجهی تست دوگزینه‌ای در قالب کوییزهای یک صفحه‌ای است که اصلاً برای سنجش دانش مخاطب طراحی نشده‌اند. هدف از آن‌ها آموزش جزئیات مطالب درسی شیمی پایۀ یازدهم است. محتوا مطابق کتاب درسی شیمی در سه فصل ارائه شده‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31