طراحی الگوی برنامه درسی (از نظریه تا عمل)

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
این کتاب با هدف پیوند نظریه و عمل در برنامه درسی، از سه بخش تشکیل‌ شده است. در بخش اول، کلیات برنامه درسی شامل تعاریف، انواع، مبانی، نظریه‌ها و الگوهای طراحی و تدوین برنامه درسی، ارائه ‌شده است. در بخش دوم، در فصول جداگانه، عناصر الگوی مطلوب برنامه درسی به تفکیک، بیان ‌شده است و ویژگی‌های روانی و فیزیکی محیط‌های یادگیری و نحوه انتخاب و سازمان‌دهی فعالیت‌های یاددهی – یادگیری، شرح داده شده است. در بخش سوم نیز برای نمونه، الگوی مربوط به طراحی در دو رویکرد «موضوع‌محور» و «فراگیرمحور» و تدوین برنامه درسی آموزش استفاده از «موک‌ها» (دوره آنلاین با هدف دسترسی آزاد)، ارائه ‌شده است.
سال چاپ: 
1400
ناشر: 
مؤلف: 
حامدی‌نسب، صادق
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
296ص.
شابک: 
9786003098176
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
نتیجه داوری کتاب: 
برای ورود به مدرسه بلامانع است
درجه بندی: 
درجه 3