ظهور عشق

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
احمد‌نژادی‌دولت‌آبادی، سکینه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
80ص.
شابک: 
9786007460405
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
نویسنده در اثر حاضر احساسات و معرفتی را که از عشق به خداوند به دست آورده است، بیان می‌کند. در قسمت‌های مختلف کتاب به مناجات پرداخته شده است. همچنین نویسنده توضیحاتی درباره آفرینش آسمان، زمین و انسان می‌دهد. بخش‌هایی از دعای جوشن کبیر نیز ارائه شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب