عبارت‌های کلیدی زیست کنکور: قیدها، واژه‌ها، و نکات مهم، دهم، یازدهم، دوازدهم

نام مجموعه: 
لقمه
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
رضائی، حسین
غلامی، بهزاد
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
220ص.
شابک: 
9786003173545
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
عبارت‌ها و درک معنای آن‌ها برای پاسخ‌دادن به سؤال‌های مربوط به آن‌ها اهمیت بسیار دارند. کتاب حاضر بر موضوع عبارت‌های کلیدی (قیدها، واژه‌ها و نکات مهم) در کتاب‌های درسی زیست شناسی سه پایۀ آخر دبیرستان، تمرکز می‌کند و می‌کوشد با بیان نکته‌ها، مثال‌های متعدد، بررسی مهم‌ترین عبارت‌های کتاب‌های درسی، و ارائۀ نمونه سؤال‌های کنکوری سال‌های گذشته، دانش مخاطب را در این بحث تقویت کند. نشانه‌هایی در هر بخش آمده‌اند که هر کدام معنای خود را دارند و برای مثال درجۀ اهمیت مبحث را متذکر می‌شوند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31