عربی عمومی پایه 12

نام مجموعه: 
مجموعه کتاب‌های هدف‌دار
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
خاکباز، سهیلا
کارآمد، امینه
افضل، جلال‌الدین
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
88ص.
شابک: 
9786002181473
پایه: 
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر، همسو با کتاب درسی، بر پایۀ مسلط‌کردن دانش‌آموز به چهار مهارت واژگان، قواعد، ترجمه و درک مطلب تنظیم شده‌است. تمام واژگان موجود در کتاب درسی عربی عمومی پایۀ دوازدهم، سؤالات چهارگزینه‌ای، درس‌نامه و الگوهای تستی محتوای کتاب را تشکیل می‌دهند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31