عربی پایه نهم پیام نسیم دوره متوسطه اول

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
عباسی رشیدآبادی،حجت‌الله
آقایی، آمنه
پارسائیان، عصمت
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
88ص.
شابک: 
9786000479503

دوره و درس:

پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر در ابتدا مروری بر کلیه آموخته‌های دو سال گذشته درس عربی داشته و سپس یک ارزشیابی ورودی از کلیه مطالب عربی هفتم و هشتم ارائه داده است. نویسنده پس از بیان قواعد موجود در هر درس تمارینی مشابه با تمارین کتاب تدوین کرده است تا دانش‌آموز توانایی خود را در منزل بسنجد. برای هر درس تعداد 10 سؤال چهارگزینه‌ای و تعدادی سؤال تشریحی در نظر گرفته شده است. برای هر درس و هر قسمت یک آزمون با بودجه‌بندی و استانداردهای تعریف شده، گنجانده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب