علوم قرآنی

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
یوسفی غروی، محمدهادی
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
232ص.
شابک: 
9789645318145
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
رسیدن به جهان‌بینی کامل و به کار بستن اصول عملی و قوانین اخلاقی هدف انسانیت است و قرآن مجید تشریح کامل این مقصود را برعهده دارد. در این کتاب، موضوعات تاریخچه علوم قرآنی با طرح و بررسی ویژگی‌های قرآن، پیدایش و سیر تفسیر الفاظ قرآن و روش مفسران در تفسیر و ناسخ و منسوخ بودن قرآن بررسی شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب