فایده بازیافت

نام مجموعه: 
همگام با محیط‌زیست
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
بارکر، جف
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
مریم رضازاده
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789643897666
پایه: 
هفتم
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
انسان‌ها هر روز زباله‌های بیشتری نسبت به قبل تولید می‌کنند و گاه با پسماند آ‌ن‌ها دچار مشکل می‌شوند. این کتاب دربارۀ بازیافت، پسماند و راه‌های جدیدتر بازیافت نکاتی را متذکر می‌شود. بازیافت در خانه، پسماند غذا و انرژی حاصل از پسماند موضوعاتی هستند که با تصویرهایی مرتبط همراه شده‌اند تا مخاطب را راهنمایی کنند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب