فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد 15

نام مجموعه: 
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
چاپ اول سال: 
1393
مؤلف: 
شورای کتاب کودک
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
360ص.
شابک: 
9789646356153
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
انسانی
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز