فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد 15

نام مجموعه: 
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
چاپ اول سال: 
1393
مؤلف: 
شورای کتاب کودک
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
360ص.
شابک: 
9789646356153
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
انسانی
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
چکیده: 
این فرهنگ‌نامه حاوی 223 مقاله، 660 تصویر، 19 نقشه و 36 جدول با تکیه بر دو حرف «د» و «ز» است و اطلاعاتی درباره موضوعاتی مانند راه‌آهن، رنسانس، ریاضیات، زلزله و سلسله زندیه را در بر می‌گیرد. نکته جالب توجه این است که بیش از 50 درصد از مطالب درباره ایران است. هدف از تدوین این کتاب تقویت غنای فرهنگی نسل نوجوان است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب