فرهنگ‌نامه تاریخ ایران

سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
میرزایی، مجید
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
328ص.
شابک: 
9786226009195
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
سرزمین ایران طی سالیان متمادی مردمان و فرهنگ‌های گوناگونی را به خود پذیرفته و از نظر وسعت جغرافیایی دچار تغییرات فراوان شده‌است. کتاب حاضر می‌کوشد گوشه‌ای از فرهنگ، تمدن، هویت، اندیشه و غیرت ایرانی را در قالب فرهنگ‌نامۀ تاریخ ایران به تصویر بکشد. محتوای کتاب بر اساس دوره‌های تاریخی تدوین شده است و اطلاعات بسیار دقیقی، بر اساس منابع دست اول، ارائه شده‌اند. نمایۀ انتهای کتاب هم راهگشای مخاطب است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب