فرهنگ واژگان جدولی

چاپ اول سال: 
1394
مؤلف: 
قلی‌پور، یدالله
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
340ص.
شابک: 
9789642678754
پایه: 
پیش دانشگاهی
سوم متوسطه نظری
سوم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
چکیده: 
در کتاب حاضر، نویسنده بر آن است تا با پرداختن به برخی از پرسش‌های پیاپی در جدول‌ها، برای علاقه‌مندان این رشته سهولتی در این زمینه فراهم سازد تا تشویقی در جهت پرداختن به این‌گونه آگاهی بخشی و اطلاعات عمومی و نیز عامل محرکی برای گسترش فراگیری آن باشد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب