فعالیت‌هایی برای افزایش هوش هیجانی، ویژه 15 تا 13 سال

نام مجموعه: 
هوش برتر
سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
حاج خدادادی، داود
رامشگر، ریحانه
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
92ص.
شابک: 
9786007768808
پایه: 
هفتم
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
هوش هیجانی یعنی داشتن ظرفیت شناخت احساسات، هیجانات، نیروها و توانمندی‌های بالقوۀ خود و دیگران و استفاده‌ از آن‌ها. این کتاب با تمرین‌های متنوع و کارامد می‌کوشد این هوش را در گروه سنی 13 تا 15 سال تقویت کند. موضوع‌های آن عبارت‌اند از: مؤلفه‌های درون فردی؛ مؤلفه‌های بین فردی؛ سازگاری؛ مدیریت استرس؛ خلق عمومی. برای تقویت هر موضوع چندین فعالیت طراحی شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب