فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین‌المللی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ریاضی و علوم

نام مجموعه: 
مجموعه کتاب‌های دانش‌افزایی
چاپ اول سال: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
256ص.
شابک: 
9786007977309
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
چکیده: 
تیمز مطالعه‌ای بین‌المللی و تحقیقی است برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و هشتم در درس‌های ریاضی و علوم. کتاب حاضر راهنمای فهم تیمز است برای معلمان تا صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان گسترش یابد. متغیرهای تیمز در برابر متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی در این کتاب به صورت جدول آمده‌اند. در بخش اول کتاب کلیات و جزئیات تیمز ارائه می‌شوند و پیشینۀ تاریخی انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معرفی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی بررسی و 21 متغیر عمدۀ تیمز به صورت داده محور در دو بخش علوم و ریاضی بررسی می‌شوند. در بخش دوم، دربارۀ عوامل مربوط به مدرسه صحبت شده است. همچنین، نقش متغیرهایی چون اهداف چالشی و بازخورد، مشارکت والدین، محیط ایمن و منظم، و همیاری و حرفه‌گرایی معلم تبیین شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب