فیزیک جدید آشنایی با نسبیت خاص

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
کاتنل، جان
جانسون، کنت
قطع کتاب: 
خشتی كوچك
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
روح‌الله خلیلی بروجنی
ناصر مقبلی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9789640808115
پایه: 
پیش دانشگاهی
سوم متوسطه نظری
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
این کتاب با زبانی ساده، یکی از نظریه‌های علم فیزیک نوین را بررسی کرده است. این نظریه در میانه اولین دهه قرن بیستم بر صحنه فیزیک نمایان شد و مجموعه سازمان یافته‌ای از واقعیت‌هاست که تغییرات عمیقی را در نحوه نگرش ما نسبت به جهان ایجاد کرده است. این نظریه را انیشتین براساس دو فرض « نسبیت» و « تندی نور در خلا» مطرح کرده است. ضمن آنکه مثال‌های ارائه شده در کتاب درک مطالب را برای مخاطبان آسان‌تر کرده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب