فیزیک 3 و آزمایشگاه (درس، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی رشته علوم تجربی)

سال چاپ: 
1393
مؤلف: 
احمدی، احمد
خلیلی بروجنی، روح‌الله
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
172ص.
شابک: 
9789640807910
پایه: 
یازدهم
سوم متوسطه نظری
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
این اثر با تکیه بر کتاب درسی مشتمل بر مفاهیم و روابط کمّی وپرسش‌های دوگزینه‌ای، مفهومی، چهارگزینه‌ای و مسئله‌ها برای چالش بیشتر و به‌کار‌گیری روابط ریاضی و محاسبات مربوط به آن‌هاست. همچنین پرسش‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که دانش‌آموزان می‌توانند ارتباط بین چند عبارت و یا چند مطلب مربوط به یک مفهوم را درک کنند و به همین دلیل مطالب را عمیق‌تر می‌آموزند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب