قصّه‌گویی، راز ماندگاری تدریس

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
سپهدار، سمیّه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
116ص.
شابک: 
9786008560326
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر به ترویج و آموزش علمی و اصولی قصه‌گویی، در زمان اجرای فعالیت‌های آموزشی، به ویژه زمان تدریس اختصاص دارد. این کتاب سه فصل دارد و بر آن است تا به صورت گام‌ به گام با علاقه‌مندانِ قصه‌گویی همراه شود. ضرورت وجودی، ارکان و قلمرو فعالیت، شاخص‌های کمّی و کیفی مؤثر بر اجرای کار قصه‌گویی و مثال‌هایی که تاکنون در این زمینه به صورت عملی به اجرا درآمده است، از جمله مطالب کتاب است. همچنین نظرات صاحب‌نظران علمی و فنی قصه‌گویی در کنار منابع متعدد و متنوعی که تاکنون در این زمینه تألیف شده، آورده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب