لیلی آذر

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
سعادتمند، اعظم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9786008145288
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
این کتاب مجموعه‎ای از چهل و یک غزل است. شاعر از کودکی خود یاد می‌‏کند و از شعر باران و معتقد است که حتی در چهل‌ سالگی هم باید گاهی بچگی کرد و شعر باران را خواند. در شعر دیگری از درد و رنج چهل ساله‌اش شکایت می‎کند و در شعر بعدی پند می‎دهد که تا انسان زنده هست، باید عاشق باشد؛ چراکه روزی گِل کاسه‌گری خواهد شد، کاسه‎ای که شاید در دست طفلی برای گدایی باشد یا در خانه‌ای، جایی برای نبات و چای و هل. در شعر دیگری می‎گوید....
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب