ماهک و پارچه‌باف‌های کلینجا ملینجا

نام مجموعه: 
مجموعه ماهک
سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
سبحانیان، اعظم
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
104ص.
شابک: 
9789640229798

دوره و درس:

پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
«ماهک» ملکه آدم‌فضایی‌های پارچه‌ای را از دست غول‌ها نجات می‌دهد. آن‌ها هم سنگی درخشان به او می‌دهند و... . در این داستان، عمه ماهک از کشور هند آمده و در بین تکه‌پارچه‌های فراوانی که به عنوان هدیه برای او آورده است، یک آدمک پارچه‌ای کوچک هم است؛ اما عمه با دیدن آدمک، فوراً آن را از دست ماهک می‌گیرد و می‌گوید آدمک دیگری برای او می‌خرد! چرا عمه آن را بین کادو‌ها به ماهک می‌دهد و چرا سریع آن را پس می‌گیرد؟ راز آن آدمک چیست؟
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب