ماه روشن‌ترین سیب دنیاست

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
هاشمی، سید‌ سعید
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789643008727
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر حاوی مجموعه شعر نوجوانان، در قالب نیمایی است که به موضوعات اجتماعی، آیینی، دینی می‌پردازد. واقعه عاشورا، واقعه غدیر خم، محیط زیست و توجه به آن، مهربانی و عشق‌ورزی و ... از موضوعات محتوایی اشعار است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب