مبانی روان‌شناسی محیطی

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
اشتگ، لیندا
برگ، اگنس ای وان دن
دگروت، جودیت آی ام
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سید‌باقر حسینی
ملیحه باقری
کسری حسن‌پور
مریم حیدرزاده
مجموع صفحات: 
448ص.
شابک: 
9786006594897
مخاطب: 
مدیر
معرفی کتاب: 
محیطی که ما در آن زندگی می‌کنیم، به شیوه‌های متعدد بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. البته این محیط، به‌طور متقابل، محصول فعالیت‌های انسان است. روان‌شناسی محیطی این روابط متقابل را بررسی می‌کند. کتاب حاضر در 26 فصل و 3 بخش کلی تنظیم‌شده‌است. بخش اول در 11 فصل، تأثیر محیط بر انسان را بررسی می‌کند. بخش دوم با 8 فصل، بر عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیطی متمرکز می‌شود و بخش سوم شامل بحث دربارۀ شیوه‌های ترویج رفتار موافق محیطی می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب