مثنوی مولوی و فلسفه برای کودکان (داستان‌های دفتر سوم، به همراه راهنمای آموزشی برای تسهیل‌گران)

نام مجموعه: 
مدارس یادگیرنده مرآت
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
قائدی، یحیی
لطفی، نسرین
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
88ص.
شابک: 
9786229902196
پایه: 
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
یکی از چالش‌های اساسی فلسفه برای کودکان در ایران، بیگانه بودن محتوای این حوزه است. از دیرباز، مثنوی یکی از گنجینه‌های داستان‌گویی در ایران بوده است. مولانا در این کتاب مفاهیم مورد نظر خود را در قالب شعر و به شکل داستان بیان می‎کند و خواننده را در مسیر تفکر درباره کشف نمادهای داستان و رمزگشایی آن‌ها به حرکت وا می‎دارد. کتاب حاضر به همراه راهنمای آموزشی تسهیل‌گران برای کودکان دوره متوسطه اول به نگارش درآمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب