مجموعه آموزش ارزشیابی فلسفه برای کودکان 8

نام مجموعه: 
گروه فبک
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
قائدی، یحیی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
177ص.
شابک: 
9789644268328
مخاطب: 
مربی
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب پیش رو حاوی مطالبی است که نشان می‌دهد جریان ارزشیابی در فلسفه چه مسیری را طی می‌کند. هدف از ارائه کتاب آن است که مخاطبان درگیر فرایند ارزشیابی کردن و ارزشیابی شدن شوند و لذت‌های آن را کشف کنند. تمرکز ارزشیابی در فلسفه برای کودکان، بر گفت‌وگوی جمعی استوار است. بنابراین، افراد می‌آموزند که آشکارا ارزشیابی شوند و ارزشیابی کنند و حق داشته باشند دلایل را بشنوند و دلایل خود را عرضه کنند و نیز با دلایل عرضه شده مخالفت کنند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب