محمد‌تقی دانش‌پژوه

نام مجموعه: 
مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
حکیم، سیدمحمدحسین
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786002222107
پایه: 
دوازدهم
پیش دانشگاهی
سوم متوسطه نظری
سوم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
كتابدار
معرفی کتاب: 
کتاب به معرفی و شرح زندگی محمد‌تقی دانش‌پژوه( 1375ـــ 1290) پدر علم نسخه‌شناسی اختصاص دارد. همچنین چگونگی برپایی نهضت فهرست‌نگاری توسط او شرح داده شده و نیز دوران زندگی دانش‌پژوه به عنوان نویسنده، مصحح، موسیقی‌دان، مترجم، نسخه‌پژوه و... بررسی شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب