مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
یحیی‌زاده، حسین
امینی، حمزه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
112ص.
شابک: 
9786003094079
مخاطب: 
مشاور
معرفی کتاب: 
خودکشی اقدامی است که اغلب جوامع آن را منع می‌کنند. مددکاران اجتماعی همواره با مددجویانی روبه‌رو می‌شوند که ممکن است افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی داشته‌باشند. در مدرسه نیز این مداخله ضروری به نظر می‌رسد. کتاب حاضر خودکشی، انواع بحران و مدیریت آن را شرح می‌دهد و به تاریخچۀ خودکشی و باورهای رایج آن می‌پردازد. نظریه‌ها و مدل‌های خودکشی را می گوید و مددکاری اجتماعی در زمینۀ مداخله در خودکشی را آموزش می‌دهد. علائم هشدار و واکنش به آ‌ن‌ها را متذکر می‌شود و چگونگی کار با بازماندگان بعد از خودکشی را شرح می‌دهد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب