مدیریت عشق

سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
جاویدخواه، طاها
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
120ص.
شابک: 
9789649724744
پایه: 
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این مجموعه شعر، حاوی پنجاه و پنج قطعه شعر بوده که در قالب قصیده سروده شده است. «همسفر»، «دریا»، «فرود اضطراری»، «قفس»، «گل» و «مدیریت عشق» نام بعضی از این اشعار است. شاعر در شعر «فرود اضطراری»، از شکست تلخ و صدها دردش سخن می‌گوید و در شعر «دریا»، صلح را نگه داشتن حرمت‌ها می‌داند. در شعر «مدیریت عشق» آمده است: «فرشِ دل زیر قدم‌های کسی پهن مکن، که بلد نیست نشستن سر این قالی را.»
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب