مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
رهبری معنوی با توسعه انسانی و شرایط متغیر و پیچیده کنونی نسبت به سایر سبک‌های رهبری تطابق بیشتری دارد و کمک می‌کند تا افراد با انگیزش درونی و با تمام وجود در کارها مشارکت کنند. در این کتاب، مدلی برای «مدیریت مدارس ابتدایی با رویکرد رهبری معنوی»، ارائه شده است.
سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
ملکی، حسن
امجدیان، کیومرث
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
188ص.
شابک: 
9789640821435
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب