مربیان ما: تاریخ اندیشه‌های تربیتی مربیان مسلمان، جلد نخست قرن دوم تا پنجم هجری

چاپ اول سال: 
1396
مؤلف: 
رفیعی، بهروز
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
352ص.
شابک: 
9786002981622
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز