مربیان ما: تاریخ اندیشه‌های تربیتی مربیان مسلمان، جلد نخست قرن دوم تا پنجم هجری

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
رفیعی، بهروز
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
352ص.
شابک: 
9786002981622
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
معرفی کتاب: 
شناخت واقعیت‌های هر جامعه و بزرگان آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مجموعۀ حاضر با معرفی اندیشه‌های تربیتی مربیان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا قرن پانزدهم هجری، می‌کوشد هم مربیان بنامش را معرفی کند و هم متنی آموزشی برای تدریس آرای تربیتی آنان فراهم سازد. کتاب حاضر جلد نخست این مجموعه‌است و به چندی از مربیان قرن‌های دوم تا پنجم اختصاص دارد که عبارت‌اندا ز: «عمروبن بحر جاحظ، محمدبن ابن سحنون، ابو نصر محمد فارابی، گروه اخوان‌الصفا، شیخ‌الرئیس ابن سینا و امام محمد غزالی.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب